logo

 

 

fakta o Transcendentální meditaci  

 

 

Technika Transcendentální meditace není náboženství nebo filozofie a nezahrnuje nějakou změnu životního stylu.

 

1. Jednoduchá: Technika Transcendentální meditace je jednoduchý a nenamáhavý postup. Praktikuje se dvakrát denně, ráno a večer 20–30 minut, v pohodlné pozice v sedě se zavřenýma očima. 


 

2. Je snadná se ji naučit: Techniku Transcendentální meditace se naučíte snadno od certifikovaného učitele a budete vám přinášet potěšení.

 


 

3. Okamžitý přínos: Prospěšné účinky techniky Transcendentální meditace jsou okamžité a narůstají v průběhu času. Pozitivní přínosy techniky TM pro duševní a tělesné zdraví a pro vztahy byly potvrzeny několika stovkami vědeckovýzkumných studií z předních univerzit, lékařských škol a institutů, které byly publikované ve více než 350 vědeckých časopisech.

 


 

4. Není třeba věřit něčemu: Při používání techniky Transcendentální meditace není třeba věřit v její účinky. Ve skutečnosti technika funguje i pro toho, kdo možná zaujímá předem skeptické stanovisko.

 


 

5. Rozvíjí celkový mozek: Moderní výzkum mozku ukazuje, že technika Transcendentální meditace rozvíjí kompletní mozek, jeho celostní integrovanou činnost a rozvíjí skryté rezervy mozku. Spolu s tím rostou tvořivé schopnosti, inteligence, zlepšuje se schopnost snadněji a správněji se rozhodovat a schopnost řešit problémy.

 


 

6. Není to životní styl: Technika Transcendentální meditace není náboženství, myšlenkový proud nebo filozofie a nezahrnuje změnu životního stylu.

 


 

7. Snižuje stres a vysoký krevní tlak: Výzkum lékařských škol, financovaný granty z National Institutes of Health v USA ukázal, že technika Transcendentální meditace je nejúčinnější psychofyziologické praktikum pro snižování stresu a nemocí způsobených stresem, včetně vysoké hladiny cholesterolu, hypertenze, artheriosklerózy a infarktu myokardu.

 


 

8. Unikátní: Technika Transcendentální meditace je jiná než ostatní techniky meditace nebo seberozvoje; zásadně se od ostatních liší jak praktikováním tak ve výsledcích. Je jedinečná svou přirozeností, snadností a hlubokým účinkem.

 


 

9. Systematická instrukce: Technika Transcendentální meditace je vyučována certifikovanými a autorizovanými učiteli prostřednictvím systematického kurzu a individuální instrukce. Výuka zahrnuje základní a pokročilé semináře a další potřebné konzultace, které zajišťují, aby každý, kdo se techniku TM naučí získal maximální přínos z kurzu.

 


 

10. Nezisková organizace: Technika Transcendentální meditace je vyučována v neziskové vzdělávací organizaci. Cílem našich neziskových organizací po celém světě je rozvíjení plného potenciálu jedince, minimalizace negativních účinků stresu a pokrok ve všech oblastech společnosti ve směru trvale udržitelného života.