Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

V návaznosti na techniku pranajámy, kterou jsme se mohli předešle naučit a na lekce protistresových technik od Dr. Nadera, zde uvádíme výňatek z Maharišiho knihy Věda o Bytí a umění žít, Transcendentální Meditace.

Je to jedna kapitolka, která se nazývá 'Prána a Bytí'. Vysvětluje a objasňuje pránu - životní sílu odborně a přesně, z hlediska vědy o Bytí, kterou založil Mahariši.

Rozšíří nám to úhel pohledu a více pochopíme skutečnost, že prána, která se nachází na velmi jemné úrovni, je nejblíže Bytí - čistému vědomí, jež je spontánně oživováno a vyváděno na povrch s technikou TM.

Mahariši Maheš Jogi

Věda o Bytí a umění žití, Transcendentální meditace 

Část I Věda o Bytí, Kapitola 9: PRÁNA A BYTÍ  

   Prána je výraz projevujícího se Bytí. Je to tendence neprojeveného projevit se. Lze říci, že je to impuls abstraktního absolutního Bytí. Bytí je absolutní existence neprojevené povahy. Jeho tendence vibrovat a projevit se je zmíněná prána. Bytí vibruje příčinou prány a projevuje se. Když na sebe vezme subjektivní povahu, stává se Bytí myslí, když na sebe vezme objektivní povahu, stává se hmotou. To zůstává nevinné a slouží jako spojení mezi subjektem a objektem, vytváří mezi nimi vztah a umožňuje start mnohočetného stvoření, aby si věčné jedno božské Bytí mohlo hrát Svou hru na poli velké rozmanitosti života.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Tato situace, ve které jsme se ocitli, jako lidstvo, patří mezi další světové kalamity. A pro vysvětlení takové situace nemusíme chodit daleko.
K tomuto účelu se nám nabízí jeden verš z Bhagavad Gíty, což je součást Védy a Védské literatury. Véda v sobě obsahuje všechnu moudrost věků, je to matrice přírody.
Zde je překlad a komentář jednoho verše od Maharišiho, kde je vysvětlena dharma a následky činů.
Příroda je velmi trpělivá, má velmi elastické hranice, avšak když jsou tyto hranice překročeny, evoluční síla Přírody zahájí akci, aby se lidé znovu napravili.

Maharišiho komentář k Bhagavad-gítě
Kapitola I; Verš 1
Dhritaraštra pravil:
Shromážděni na poli Dharmy,
ó Sandžajo, na poli Kuruů,
dychtivi bojovat,
co učinili moji lidé a co Panduové?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Naučte se porozumět jazyku srdce prostřednictvím pulsu.
Den 3 Global Meditation and Knowledge
O co jde v celé této sérii?
V podstatě o zdraví, pokrok, o rozvíjení své osobnosti do integrovaného celku, o zapojování jemnějších a mocnějších vrozených aspektů a schopností.
Navracíme se k sobě, sbližujeme a propojujeme se sebou a s různými aspekty sebe, a to na platformě klidu, míru, štěstí a vnitřního klidu.
Přistupujeme k tomu z úrovně fyziologie, svého těla. Účelem a výsledkem je, aby se nervový systém (který je kvůli stresu v přehnané reakci, připraven bojovat, bránit se či utéct) automaticky ubezpečen, že je vše ok a nic nám nehrozí a tudíž aby byl zklidněn.
To co se děje v naší mysli ovlivňuje tělo a to co se děje v našem těle ovlivňuje naší mysl. Mysl a tělo to je kontinuum, to nejsou dvě rozdílné věci. Jsou to dva různé výrazy stejné věci - vědomí, Bytí.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.