Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dr. Robert Roth, výkonný ředitel nadace D.Lynche na konferenci "A Global Health Care Initiative, Prevent, Repair and Prepare for the Future, Unite to Cure" ve Vatikáně v dubnu 2018 prezentuje příspěvek o technice TM jako managementu stresu při úspěšné aplikaci u dětí ve stresových podmínkách.
Obeznamuje s projekty nadace a prospěšnými účinky techniky TM Transcendentální Meditace ve školách po celé zeměkouli, obzvláště u skupin a komunit, které jsou velmi zatíženy stresem či posttraumatickým stresem.
Na těchto projektech ukazuje techniku TM, spolu se svým hostem Katty Perry jako zdravotní techniku, nástroj, který je v dnešní době nezbytný pro eradikaci stresové zátěže, pro lepší zvládání stresu a obecně lepší zdraví - mentální i tělesné.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ZLATO V HRDLE
"Má zlato v hrdle” se dříve říkalo o někom, kdo měl nádherný, božský hlas, například operní zpěvák, nebo podobně.
A teď se dozvídáme, že to zlato v hrdle máme všichni!
A v jakém slova smyslu?
Zde, v tomto krátkém videozáznamu, který je úryvkem z tiskovky z 26.1.2005, popisuje Mahariši – a toto souvisí s objevem Védy v lidské fyziologii – že právě lidské hrdlo je to místo, odkud vychází Véda navenek. Védu zde popisuje ve smyslu zákona – vesmírného či Kosmického zákona.
Véda (Konstituce vesmíru) vychází z hrdla ze své vnitřní neprojevené povahy ven. Projevuje se - přes vibrace - zvuky - hlášky - samohlásky a souhlásky - do řeči.

Transcendentální meditace

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ticho léčí
Víme to odedávna, že klid a ticho léčí. Program Transcendentální meditace (TM) v rámci jógy mysli, který je doporučovaný mnoha lékaři, poskytuje organismu každý den dvě chvilky pozastavení a klidu. Tyto chvilky nicnedělání, strávené se sebou sama, mají vysoce regenerující účinek na tělo i mysl, jak ukazuje vědecký výzkum. Takto si může člověk pečovat o svoje zdraví ‚svépomocí‘ a využívat k tomu svoje vlastní zdroje.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.