Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Nejsnadněji lze vysvětlit princip TM na příkladu oceánu a bubliny.
Níže v odkazu si můžete poslechnout 2min video, které slouží jako vzdělávací pomůcka, jež názorným způsobem vysvětluje ZÁKLADNÍ PRINCIP TECHNIKY TM.
Je velmi důležité vědět, hned od začátku, když se začnete o meditaci TM zajímat, že ve skutečnosti jsou meditace rozdílné a různé.
Liší se svým principem, praktikováním, původem, účinkem během a po meditaci, vědeckým ověřením, způsobem výuky, možností dalšího pokračování v pokročilých technikách a programech a dalšího vzdělávání atd.
Technika Transcendentální Meditace neboli TM se zásadně liší od všech ostatních typů meditací a programů seberozvoje ve všech zmíněných ukazatelích.
TM je vzdělávací program pro rozvíjení kompletního tvořivého potenciálu. Rozvíjí mysl i tělo i vztahy i prostředí. Harmonizuje a integruje všechny složky života, najednou, ze společného zdroje, ze zdroje myšlenky, ze sjednoceného pole všech zákonů přírody.
Toto umožňuje vnitřní vzdělávací technika TM procesem transcendování, kdy jsou povrchové úrovně oceánu mysli překračovány k hlubším méně aktivním, až ke zdroji myšlenky, kde se nachází náš celkový potenciál inteligence, energie, kreativity, harmonie, řádu, radosti a lásky.
Zde mysl načerpá a tak nás osvěží a připraví na úspěšnější a radostnější aktivitu.
Takže základní princip techniky TM spočívá v tomto vertikálním směru pochodu mysli, od povrchového smyslového vnímání přes myšlení, intelekt, cítění, až ke zdroji myšlenky, k poli čistého vědomí neboli Bytí.
Při tomto vnitřním procesu jsou integrovány k povrchové úrovni mysli i ty hlubší, kde je více inteligence, více energie, více kreativity, více harmonie, radosti.
Takto je rozvíjen celkový mentální potenciál člověka, z původních 5-10% do své plnosti, tedy 100 %.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Co je a k čemu je dobrá Transcendentální Meditace? To je otázka v úvodu této prezentace a pokračuje podotázkou:

Je to relaxace? Program k podpoře zdraví, vitality a dlouhověkosti? Způsob na zvýšení kreativity, IQ a dosahování vrcholového výkonu? Je to metoda na osvícení?
Od Dr. Hagelina se dozvídáme, že tato technika dosahuje vše najednou.

Dr. John Hagelin je světová jednička v moderní vědě i Védské vědě. Je skvělý pedagog a vzdělavatel a opravdu jeden z nejpovolanějších hovořit o Transcendentální Meditaci a dalších pokročilých Mahariši Védských technologií a jejich aplikace v praxi.
Je uznávaný vědec a výzkumník v kvantové fyzice a astrofyzice a dokáže o těchto oborech velmi poutavě a zasvěceně hovořit.
Je také prezident americké univerzity Maharishi International University v USA a prezident amerického křídla Global Country of World Peace. 
Je zakladatelem spolku Global Union of Scientists for Peace, jejímž hlavním posláním je vytvářet mír aplikací M.Védských technologií vědomí, jež byly vyzkoušené v praxi a jejichž uvádění se stále více rozšiřuje ve světě.
Napsal mnoho vědeckých výzkumných prací a napsal několik knih, včetně "Manual for Perfect Government".
Je autorem přední teorie v rámci Grand Unified Field Theory v dnešní fyzice, sjednocující elektroslabou a silnou a slabou interakci.
Přednáší na odborná témata a v posledních několika desetiletích procestoval opakovaně několikrát svět se svými vzdělavatelskými aktivitami. 
Je oblíbeným řečníkem, zejména v oblasti integrace moderní -západní vědy a východní - Védské vědy o vědomí. Toto je téma pro něho důkladně prostudované a osobně důvěrně známé, hlavně proto, že se školil a spolupracoval s Mahariši Mahešem Jogi - předním světovým odborníkem v oblasti vědy o vědomí - po několik desetiletí. 
Je také prezident nadace David Lynch Foundation for Consciousness Based Education and World Peace.
Zde v tomto videu uvádí program Transcendentální Meditace, aby poskytl v kostce základní informace pro zájemce tohoto programu. U programu TM jsou nejdůležitější jeho účinky - vědecky potvrzené a toto je také zde, včetně tabulek a obrázků obsažené.
Nezbývá, než doufat, že budete inspirováni!

Previous Next

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Mezi významné události roku 2019 patří oficiální uznání indické vlády Maharišimu (post memoriam) za jeho zásluhy v záchraně a rekonstrukci mnoha oborů z Védy a vypracování praktických projektů, programů a kurzů pro jejich aplikaci v praxi při obrozovaní "Védské" Indie.

Např. indická vláda vydala poštovní známku a obálku s obrázkem Maharišiho, jako oficiální uznání za jeho celoživotní úsilí v oblasti vzdělávání, péče o zdraví a prevence nemocí a kriminality.
Oficiálního aktu při vydání známky letos v srpnu se účastnil premiér Indie N. Modi a někteří ministři.

Indické ministerstvo zdravotnictví AYUSH vydalo letos kalendář s vyobrazením 12 nejvýznamnějších osobností, jež se zasloužily v oblasti zdravovědy a přírodní medicíny ajurvédy. Patří mezi ně i Mahariši Maheš Jogi a v kalendáři je zobrazen hned na začátku v prvním měsíci.

Ve městě Ayodhya byla letos ke konci roku pojmenována jedna ulice podle Maharišiho "Maharishi Mahesh Yogi Road", jako výraz uznání za jeho úsilí a dosažení v obrozovaní Védskych tradic a vytváření celosvětového míru prostřednictvím Védského vzdělání a Védských technologií vědomí.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2017 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.